Bli tryggere på kroppen din og hva den kan

I jobben min opplever jeg at mange er utrygge på kroppen sin og hva den kan av fysisk bevegelse. Altså hvilke bevegelser eller øvelser vi føler oss trygge eller utrygge på, eller at vi er utrygge på å bevege oss i det hele tatt. Det kan dessverre sette begrensninger for mange ting. For eksempel å … Fortsett Bli tryggere på kroppen din og hva den kan