Bli tryggere på kroppen din og hva den kan

I jobben min opplever jeg at mange er utrygge på kroppen sin og hva den kan av fysisk bevegelse. Altså hvilke bevegelser eller øvelser vi føler oss trygge eller utrygge på, eller at vi er utrygge på å bevege oss i det hele tatt. Det kan dessverre sette begrensninger for mange ting. For eksempel å … Fortsett Bli tryggere på kroppen din og hva den kan

Skade og smerte er ikke det samme

Alle opplever på et eller annet tidspunkt forskjellige former for smerte. Det er dessverre en del misforståelser omkring skader og smerter, blandt folk flest, men også trenere. Ved å vite forskjellen er det lettere å vite hvordan man kan forholde seg til det og gå frem. Først og fremst: en skade er ikke synonymt med … Fortsett Skade og smerte er ikke det samme