Stress er ikke bare dårlig, det er også fordeler ved det

Hva er egentlig stress? De fleste har en formening om det og det har blitt et veldig bredt begrep som brukes i mange sammenhenger. Ofte har mange negative assosiasjoner til det fordi vi som regel hører om de negative opplevelsene folk har med stress. Men faktisk er det flere sider ved stress som vi hittil … Fortsett Stress er ikke bare dårlig, det er også fordeler ved det